Print version | Tilbage 

Optilite ApS har udviklet oplukkesystem til såvel brandventilation som til daglig ventilation. 

Bygningsreglementet (BR 10) stiller krav til brandventilation i produktions- og lagerbygninger samt i trapperum. Endvidere stilles krav til årlig afprøvning. Brandventilation kan redde menneskeliv ved at friholde flugtveje for røg. Forhindrer endvidere røgfyldning i antændte lokaler (med fare for røggaseksplosion). Et effektivt virkende brandventilationsanlæg kan derfor hindre eller reducere skadevirkninger på personer, inventar og bygninger. 

Optilite ApS har udviklet et effektivt virkende brandventilationsanlæg, der opfylder alle krav til brandventilation beskrevet i bygningsreglementet og er i henhold til den europæiske standard EN12101-2.

Brandventilation:

Brandventilation i henhold til den europæiske standard EN 12101-2 udføres som CE-mærkede brandventilatorer som polycarbonatovenlys i hvælvet, rytterformet, nordlys (shedformet), pyramide samt planlys - alle i 160° åbning.

Effektivt åbningsareal (aerodynamisk) fremgår af certifikat.

Årligt eftersyn:

Bygningsreglementet kræver, at dine brandventilatorer årligt bliver efterset.

Optilte A/S samarbejder med eksperter, der tilbyder en serviceaftale, som sikrer, at du nemt overholder lovgivningens krav.

Med en serviceaftale sikrer du dine brand- og komfortventilationsanlæg på bedst mulige vis.

Ønsker du en serviceaftale er du meget velkommen til at kontakte os.