Print version | Tilbage 

Kondensdiagram

Datablad 1.20.0

 

Kondens dannes, når luftens fugtighed omdannes til vand, fordi den kommer i kontakt med en overflade med en temperatur under det såkaldte dugpunkt.

Figuren viser et typisk kondensationsdiagram, der udtrykker forhold mellem ude- og indetemperaturer, relativ luftfugtighed og u-værdi.

Diagrammet illustrerer klart, hvordan et materiale med en højere u-værdi er mere udsat for kondensdannelse end et materiale med lavere (bedre) u-værdi.

Diagrammet anvendes således, at den målte relative luftfugtighed og den målte indendørs temperatur lægges ind i figuren tillige med den u-værdi, det pågældende produkt har. Herefter vil kunne aflæses ved hvilken udendørstemperatur kondensdannelse opstår.