Print version | Tilbage 

Opsætning - Side 5

Montagevejledning

Afstandsliste monteres med dykkere på de yderste spær, så der ikke opstår niveauforskel

I alu-topskinne forbores huller pr. 20 cm, der nedsænkes for skruehovedet. Alu-topskinne monteres ved alu-topendelukkes bagkant med fladhovedet skrue 6 x 60. Alu-topskinne er nu placeret således, at denne i begge sider er 5 mm bredere end pladen.

Alu-dækskinne afkortes i længde svarende til afstand mellem aluminium på alu-topskinne og alu-vandnæses ydre kant.

Der forbores med 6.5 mm bor pr. 20 cm i aludækskinnes midterste spor.
EPDM-gummi isættes dækskinne, der herefter fastgøres med 6 x 60 mm skrue, rundhovedet med tætningsskive.

Fastspænding sker omhyggeligt, så deformationer undgåes.
Alu-dækskinner i hver yderside monteres dog først efter, at alu-sideinddækninger er montret.